Pyroclad Carboline

Izolační nátěry na bázi epoxidu.