POPTAT INDIVIDUÁLNÍ NABÍDKU

Phenoline Carboline

Nátěry Carboline s vysokou chemickou odolností pro chemický průmysl.