POPTAT INDIVIDUÁLNÍ NABÍDKU

Řízení jakosti

ISO 9001

Kvalita je nezbytná u všeho, co děláme, protože to znamená, že se zákazníci vrátí, přesvědčeni, že naše produkty jim přinesou konzistentní výkon a kvalitu. U nás i u našich dodavatelů kvalita začíná doma. Dodržování společných průmyslových norem je pouze prvním krokem v našem úsilí o kvalitu. Provozy našich dodavatelů se řídí dalšími kvalitativními výrobními předpisy, které stanoví nadstandardní cíle kvality a uplatňují valitativní způsoby řízení, takže v mnoha případech překračují hodnoty stanovené obecnými normami.

ISO 14001

Certifikace ISO 14001 poskytuje záruku pro zaměstnance, zákazníky a korporátními partnery, jakož i široké veřejnosti a regulačním orgánům, že společnost praktikuje systematický přístup k odpovědnosti za životní prostředí. Program ISO 14001 umožňuje organizacím měřit dopad svých činností na životní prostředí, stanovit cíle ochrany životního prostředí, a implementovat procesy posuzování a podávání zpráv k zajištění vlivu na životní prostředí se snahou se neustále zlepšovat.

Certifikáty ke stažení:

CLUB MARK BARVY

 

AXALTA

 

CARBOLINE

 

RUST-OLEUM