Řízení jakosti

 

ISO 9001

 

Kvalita je nezbytná u všeho, co děláme, protože to znamená, že se zákazníci vrátí, přesvědčeni, že naše produkty jim přinesou konzistentní výkon a kvalitu. V Axaltě, kvalita začíná doma. Každý z našich 35 výrobních závodů pro tekuté a práškové nátěry je držitelem certifikace ISO 9001 systému managementu jakosti a ISO/TS 16949 mezinárodní certifikace Automotive Task Force pro dodavatele automobilového průmyslu OEM. Dodržování společných průmyslových norem je pouze prvním krokem v našem úsilí o kvalitu. Naše provozy se řídí dalšími kvalitativními výrobními předpisy, které stanoví nadstanardní cíle kvality a uplatňují kvalitníní řízení, takže v mnoha případech překračují hodnoty stanovené obecnými normami.

 

ISO 14001

 

Výrobní závody Axalty pro výrobu nátěrových hmot jsou držiteli certifikacií dle normy ISO 14001:2004. Certifikace platí pro všech 35 většinově vlastněných výrobních závodů Axalty, produkujících tekuté i práškové nátěry.

 

Certifikace ISO 14001 poskytuje záruku pro zaměstnance, zákazníky a korporátními partnery, jakož i široké veřejnosti a regulačním orgánům, že společnost praktikuje systematický přístup k odpovědnosti za životní prostředí. Program ISO 14001 umožňuje organizacím měřit dopad svých činností na životní prostředí, stanovit cíle ochrany životního prostředí, a implementovat procesy posuzování a podávání zpráv k zajištění vlivu na životní prostředí se snahou se neustále zlepšovat.